Bestyrelsens 10 bud

De 10 bud for selskabsstyrelsens bestyrelsesmedlemmer.

  1. Bestyrelsen har det juridiske ansvar for myndighederne og for aktionærerne.

  2. Udvælgelse af bestyrelsesmedlemmer og direktionen skal sikre fornyelse og dynamik.

  3. Sammensætningen af bestyrelsen skal kunne skabe en saglig og detaljeret debat. En debat, der skal forholde sig til bestemmelserne i selskabets forretningsorden og vedtægter

  4. Bestyrelsesmedlemmer skal have en god indsigt i selskabets forhold.

  5. Der skal være en god balance mellem bestyrelsen og direktionen.

  6. Bestyrelsen skal være fremsynet og revidere selskabets målsætning, således at den hele tiden er up-to-date.

  7. Medlemmer skal sætte sig ind i de skriftlige materialer, der skal modtages forud for et bestyrelsesmøde.

  8. Direktionen skal drive selskabet efter den målsætning, der er fastlagt af bestyrelsen.

  9. Afslørede fejl skal rettes, og selskabet skal holdes på rette kurs.

  10. Bestyrelsens formand efterser at bestyrelsens arbejde bliver udført korrekt, samt er koordinator mellem bestyrelsen, direktionen og virksomhedens ledelse.