Omfinansiering af ejendomme

Frigør værdien i dine mursten sammen med os - det er nemmere end du tror.

Det er uden tvivl en sund tanke, hvis en virksomhedsejer har den målsætning, at virksomhedens ejendom gerne skal være gældfri for realkreditlån, når virksomheden skal afhændes. Spørgsmålet er så bare, om det er den driftsmæssige mest økonomiske måde.

Autobranchen er blandt de mest kapitalkrævende brancher, og de fleste virksomhedsejere - (små som store) - finansierer driftskapitalen ved hjælp af et pengeinstitut. Denne finansieringsform er nødvendigt, men det vil være en fordel, at kunne begrænse pengeinstituttets andel af den nødvendige driftskapital idet at:

  • Kassekredittens renter og gebyrer kan være betragtelige.
  • Bankkredit er kortfristet fremmedkapital, der kan opsiges med kort varsel.
  • Af samme grund påvirker det virksomhedens soliditetsgrad i negativ retning.
  • Skal normalt genforhandles med jævne mellemrum.

En bedre løsning kan være, at belåne virksomhedens bygninger i et realkreditinstitut og sørge for, at belåningsmulighederne løbende bliver udnyttet optimal. Fordelen er bl.a.:

  • Realkreditlån er med en lavere forrentning.
  • Realkreditlån er langfristet fremmedkapital, der kun kan opsiges ved misligholdelse.
  • Af samme grund påvirker det virksomhedens soliditetsgrad i positiv retning.

Realkreditinstitutternes bedømmelse af autobranchen som låntager har indtil nu været lidt for meget præget af deres ukendskab til branchens bonitet som låntager. Vi har efterhånden fået et godt samarbejde med Realkreditinstitutterne, og ved efterhånden, hvilke materialer de skal bruge, til deres beregning af virksomhedens belåningsværdi.

Vi har allerede assisteret flere virksomheder med omfinansiering med et godt resultat.

Måske kan vi også hjælpe dig?

Beskikket af Domstolsstyrelsen

Villy Nissen har siden 1992, været beskikket af Domstolsstyrelsen som fagkyndig tillidsmand for autobranchen ved akkordforhandlinger.

Ansvarsfraskrivelse

VILLY NISSEN ApS har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne på sitet er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl og udeladelser. VILLY NISSEN ApS er heller ikke ansvarlig for hensigtsmæssigheden af oplysningerne og indholdet på sitet.